ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2009

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΓΓΕ – ΓΓΚ

02/09/2009

 Εισαγωγή

 

Από τις πρώτες εβδομάδες, από την ανάληψη των καθηκόντων μας άρχισε να γίνεται φανερή η δυσκολία, έως και αδυναμία, αντιμετώπισης της ολοένα εντεινόμενης, λόγω της διεθνούς κατάστασης, κρίσης στην αγορά. Η προσπάθειά μας κινήθηκε σε τρεις κατευθύνσεις:

Οργανόγραμμα

 

 

Α) Εντατικοποίηση Ελέγχων/ Ενεργοποίηση και

    απόφαση στήριξης του  Ελεγκτικού Μηχανισμού

 

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(20/2/2008)

Την τελική τιμή διάθεσης – χρέωσης του πετρελαίου θέρμανσης  που πληρώνει ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένα, πλέον, τα πρατήρια να αναγράφουν  τόσο στην αντλία, όσο και στην αναρτημένη πινακίδα ( δηλαδή η τιμή του απαλλαγμένη της διαφοράς του εκάστοτε ισχύοντος  συντελεστή Ε.Φ.Κ. ανά λίτρο και του ελάχιστου συντελεστή Ε.Φ.Κ. των 0,021 ευρώ ανά λίτρο και προσαυξημένη με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. της ως άνω διαφοράς), σύμφωνα με εγκύκλιο που θεσμοθετήθηκε και εστάλη προς όλες τις Νομαρχίες της χώρας.

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ(7/4/2008)

Με εγκύκλιο που εκδόθηκε για το παράνομο υπαίθριο εμπόριο κωδικοποιούνται οδηγίες προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου.

 

Πιο συγκεκριμένα με την εγκύκλιο τονίζεται ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες κάθε Δήμου (Δημοτική Αστυνομία) με τη  συνδρομή  της ΕΛ.ΑΣ. από τα οικεία αστυνομικά τμήματα, έχουν την κύρια ευθύνη για την εξάλειψη του φαινομένου του παράνομου υπαίθριου  εμπορίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάλληλοι του ΥΠΑΝ, σύμφωνα με την εγκύκλιο, συμμετέχουν στα μικτά κλιμάκια ελέγχου που οργανώνονται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

 

Επίσης στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. Κ1-1178/7-6-07 Υπουργικής Απόφασης, τα κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στο υπαίθριο εμπόριο με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια υπαίθριου πωλητή ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ή κυκλοφορούν χωρίς τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.) κατάσχονται και καταστρέφονται ή διατίθενται σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή ιδρύματα.

 

Επισημαίνεται ακόμα ότι καταστρέφονται υποχρεωτικά  οι παράνομες απομιμήσεις βιοτεχνικών ή βιομηχανικών προϊόντων, τα παράνομα αντίγραφα CD’s & DVD’s  ήχου και εικόνας, τα παράνομα προϊόντα καπνού, τα αγροτικά προϊόντα καθώς και τα ευαλλοίωτα προϊόντα θάλασσας, γαλακτοκομικά κ.λ.π,  ενώ μπορούν να διατίθενται από τους Δήμους σε ευαγή και λοιπά ιδρύματα μόνο τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα (π.χ. είδη ένδυσης, δερμάτινα είδη, κλπ), που κατασχέθηκαν επειδή δεν συνοδεύονταν από τα παραστατικά που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αυτός που τα πωλούσε δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια πωλητή, και εφόσον δεν αποτελούν παράνομες απομιμήσεις.

 

Πιο συγκεκριμένα, προϊόντα απομιμήσεων από είδη ένδυσης & υπόδησης, γυαλιά ηλίου, ζώνες, τσάντες, πορτοφόλια, κοσμήματα κτλ, εντοπίστηκαν από τα μικτά κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων σε 4092 ελέγχους, που διενεργήθηκαν στο Λεκανοπέδιο Αττικής από τις 19/12/2007 μέχρι τις 31/8/2008. Σημειώνεται ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα έγιναν 655 κατασχέσεις/αποσύρσεις και έχουν επιβληθεί 40 πρόστιμα για αγορανομικές παραβάσεις, ενώ έχουν γίνει και 9 προσαγωγές.

 

 

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (4/12/2007 ΚΑΙ 14/4/2008)

 

Εκδόθηκαν εγκύκλιοι με θέμα την εντατικοποίηση αγορανομικών ελέγχων στις αγορές κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οι οποίες εστάλησαν προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  της χώρας.

 

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά πάγιο τρόπο,  θα πρέπει να ελέγχονται οι επιχειρήσεις ως προς την αναγραφή των τιμών σε πινακίδες, την μη κανονική είσπραξη αξίας αγαθών, τη μη ζύγιση τροφίμων, τις ενδεχόμενες ελλειποβαρείς πωλήσεις αλλά και κάθε άλλη παραβίαση των Αγορανομικών Διατάξεων.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την εγκύκλιο πέραν των αγορανομικών ελέγχων, πρέπει να ελέγχεται η αγορά και για τυχόν παραβιάσεις του Ν. 703/77 «Περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρούν τη διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, με μη σύννομες πρακτικές (δεσπόζουσα θέση, εναρμονισμένες πρακτικές, ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές καταστάσεις κ.λ.π.).

 

Επιπλέον όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο  οι έλεγχοι  πρέπει να είναι εντατικοί σε καταστήματα λιανικής πώλησης αμνοεριφίων και οπωρολαχανικών καθώς και  στις Λαϊκές Αγορές, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα παραπλάνησης

 

Επίσης σημειώνεται ότι ιδιαίτερη  βαρύτητα, πρέπει να δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης οπωρολαχανικών και κρεάτων, απ’ όπου  την περίοδο των εορτών θα διακινηθούν, με προορισμό τις αγορές της χώρας, τα προϊόντα αυτά, προς κάλυψη των αναγκών της κατανάλωσης.

 

 

 • ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 • Στις 28/5/2008, 29/5/2008, και 23/6/2008, 24/6/2008 η αρμόδια Δ/νση Τιμών Τροφίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης διενεργήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης οπωρολαχανικών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν αγορανομικές και φορολογικές παραβάσεις σε 9 επιχειρήσεις. Οι Εκθέσεις Ελέγχου, που συντάχθηκαν, μαζί με τους σχετικούς φακέλους διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, καθώς και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας και Καβάλας για την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα, αφαίρεση αδείας).  Πιο συγκεκριμένα οι παραβάσεις για τις οποίες διώχθηκαν οι παραπάνω επιχειρήσεις είναι:

 

–         Είσπραξη ποσοστού κέρδους, μεγαλύτερου από το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις (έως και 233,33%) (νόμος 1401/83)

–         Μεσολάβηση περισσότερων των δύο χονδρεμπορικών επιχειρήσεων και κατ επέκταση είσπραξη, περισσότερων των δύο χονδρεμπορικών κερδών (κατά παράβαση του άρθρου 7 της Α.Δ. 14/89 παράγραφος 4β, γ)

–         Λειτουργία επιχειρήσεων εκτός των ορίων Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης με διενέργεια πωλήσεων νωπών αγροτικών προϊόντων προς λιανοπωλητές και άλλους χονδρεμπόρους.

–         Έκδοση τιμολογίων με εμφανείς υποτιμολογήσεις και έκδοση ανακριβών στοιχείων (τιμολογίων) για συναλλαγές

 

 • Επισημαίνεται πως έγινε αφαίρεση άδειας λειτουργίας 9 επιχειρήσεων, γιατί κατά παράβαση της Υπουργικής Απόφασης Α2-4967/4-12-2007 προχωρούσαν, εκτός των ορίων του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, σε χονδρικές πωλήσεις νωπών αγροτικών προϊόντων προς λιανοπωλητές. Η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ισχύει από 16/6/2008. Επίσης επιβλήθηκε στις επιχειρήσεις αυτές χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.  Πρόκειται για τις επιχειρήσεις:

 

–         Δ. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Αναγνωσταρά 2 Περιστέρι, (για παραβάσεις που τελέστηκαν από 25/5/2008 μέχρι 6/6/2008)

–         ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Φάωνος 68 Αθήνα (για παραβάσεις που τελέστηκαν από 5/2/2008 μέχρι 6/6/2008)

–         ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Κηφισού 87 Αιγάλεω (για παραβάσεις που τελέστηκαν από 11/3/2008 μέχρι 6/6/2008)

–         ΠΑΪΚΟΣ ΣΤΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ» Έκτορος 30 Ίλιον (για παραβάσεις που τελέστηκαν από 25/5/2008 μέχρι 6/6/2008)

–         ΗΛΙΑΔΗΣ Π.ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΑΝΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ (Θέμιδος 2 και Πύργου, Μοσχάτο)

–         ΝΙΚ.ΧΡ. ΧΡΗΣΤΑΚΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΑΝΩΝ (Γ.Παπανδρέου 15, Αγ. Ιωάννης Ρέντη)

–         ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Πύργου 23, Μοσχάτο)

–         ΜΠΑΛΑΣΗ ΦΙΛΙΠ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Τζών Κένεντυ 19, Καματερό)

–         ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ, (Μαβίλη 10, Καματερό)

 • Με τη βοήθεια της ΥΠΕΕ, κλιμάκια του ΥΠ.ΑΝ διενήργησαν έρευνα σε περιοχές του λεκανοπεδίου την Παρασκευή 7/3/2008 για τη διακίνηση βρώσιμων ελιών, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για τη διακίνηση σαρακοστιανών. Εντοπίσθηκε, μάλιστα, αποθήκη, η οποία σφραγίστηκε την Παρασκευή 7/3/2008, παρουσία Εισαγγελέως και της Ελληνικής Αστυνομίας και, στη συνέχεια, την Τρίτη 11/3/2008, ελέγχθηκε από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι:

–         δεν τηρούσε κανέναν κανόνα υγιεινής,

–         δε διέθετε άδεια λειτουργίας γι αυτό και κλιμάκιο του ΕΦΕΤ, που διενήργησε επιτόπιο έλεγχο κατάσχεσε τις ποσότητες ελιών, συνέταξε τη σχετική δικογραφία και παρέπεμψε την υπόθεση στη δικαιοσύνη.

 • Με την παρουσία της ΥΠΕΕ κλιμάκιο του ΥΠ.ΑΝ προέβη την Τρίτη 26/2/08 σε επιτόπιο έλεγχο του συσκευαστηρίου της Ευγενίας Μητροπούλου – Πανούση στο χωριό Λάππα Αχαΐας, όπου και διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων. Συγκεκριμένα στο συσκευαστήριο γινόταν σε εκτεταμένη κλίμακα ανασυσκευασία εισαγόμενης  πατάτας, η οποία στη συνέχεια προωθείτο και διακινείτο στην αγορά με την ένδειξη ελληνική πατάτα ( Αχαΐας ). Κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας βρέθηκαν:

–         παραποιημένα Δελτία Αποστολής και ελλιπή άλλα παραστατικά

–         εμπορεύματα τρίτων, τα οποία είχαν απογραφεί ως εμπορεύματα του συσκευαστηρίου.

–         εκπρόθεσμη τιμολόγηση δελτίων ποσοτικής παραλαβής

–         παρουσιάστηκαν τιμολόγια που δεν ανταποκρίνονται στις ποσότητες μεταξύ αγορών και πωλήσεων του συσκευαστηρίου

 • Στις 20/ 2/ 2008, παραδόθηκε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Βλάχο στον εισαγγελέα κ. Γ. Σανιδά ογκώδης  φάκελος με στοιχεία για τη παράνομη διακίνηση εισαγόμενων οπωρολαχανικών. Αφορούσε επιχειρήσεις από διάφορα μέρη με πλήρη τεκμηρίωση για την παράνομη δράση τους.
 • Επίσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, στις 11 Σεπτεμβρίου 2008, εντόπισε στην περιοχή Λάππα Αχαΐας συσκευαστήριο, που λειτουργούσε, χωρίς την απαραίτητη άδεια, για λογαριασμό της επιχείρησης ΝΟΔΑΡΑΣ ΕΠΕ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ- ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕ), στο οποίο γινόταν, σε εκτεταμένη κλίμακα, ανασυσκευασία πατάτας, η οποία στη συνέχεια προωθείτο και διακινείτο στο κατάστημα της εταιρείας ΝΟΔΑΡΑΣ ΕΠΕ στην Κεντρική Αγορά Αθηνών (ΣΓ 1,2,3,4).

Πιο συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε ότι:

α) Το συσκευαστήριο δεν είχε την απαραίτητη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αχαΐας.

β) Υπήρχαν άδειοι, 22 σάκοι τζούμπο των (1200 – 1500 κιλών ), (ποσότητας 27 τόνων περίπου), που είχαν καρφιτσωμένες ετικέτες με την ένδειξη ΟΙΚΟΣ VANAGRI ΓΑΛΛΙΑ.

γ) Υπήρχαν ελλιπή Δελτία Αποστολής, τα οποία διαβιβάστηκαν στην ΥΠΕΕ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τον παράλληλο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ΝΟΔΑΡΑΣ ΕΠΕ στην Κεντρική Αγορά εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν για να καταστραφούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  17  περίπου τόνοι πατάτας, οι οποίοι ήταν, ήδη, ανασυσκευασμένοι. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιποι είχαν, ήδη, διατεθεί στην αγορά.

 

Καθώς μάλιστα, η εν λόγω επιχείρηση, έπειτα από δεύτερο διαδοχικό έλεγχο του ΥΠΑΝ, διαπιστώθηκε, ότι  προέβη σε πωλήσεις των δεσμευμένων προϊόντων, παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη με μηνυτήρια αναφορά, αλλά και στο Δ.Σ. του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με το ερώτημα της αποπομπής από το χώρο της λαχαναγοράς

 

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες ενημερώθηκαν σχετικά προέβησαν σε επιτόπιους ελέγχους από τους οποίους διαπιστώθηκε ότι, κατά παράβαση της νομοθεσίας, η ΝΟΔΑΡΑΣ ΕΠΕ:

 

–         Δεν ήταν καταγεγραμμένη στο φυτουγειονομικό μητρώο της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Πειραιά.

–         Δεν είχε κάνει την απαιτούμενη αναγγελία άφιξης της εισαγόμενης από τη Γαλλία πατάτας στις αρμόδιες αρχές.

 

 

 • Κλιμάκιο ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στις 22/9/2008 προέβη σε έλεγχους σε επιχείρηση αποθήκευσης  με την ονομασία «ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΠΑΝ. & ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΑΙΚ Ο.Ε. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ»στην περιοχή Ανύφι Μιδέας Αργολίδος και στην επιχείρηση Ι& Π. ΠΑΙΔΑΚΗΣ Ο.Ε. στην περιοχή Κουτσοπόδι Αργολίδος. Από τους ελέγχους προέκυψε σειρά αγορανομικών και φορολογικών παραβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκε ότι:

α) Δεν είχαν εκδοθεί δίγραμμες επιταγές, ούτε είχαν γίνει πληρωμές με καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς για πωλήσεις οπωροκηπευτικών, που υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

β) Υπήρχαν ελλιπή φορολογικά παραστατικά (δηλώσεις ΦΠΑ, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, Δελτία Αποστολής, τιμολόγια αγοράς χωρίς αναγραφή προέλευσης και ποικιλία των προϊόντων) τα οποία εδόθησαν στην ΥΠΕΕ, που εκλήθη επί τόπου, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

γ) Δεν υπήρχαν Δελτία Εισαγωγής για προϊόντα (οπωροκηπευτικά) τα οποία φυλάσσονταν στα ψυγεία των παραπάνω επιχειρήσεων.

δ) Δεν υπήρχαν ειδικές σημάνσεις για την προέλευση και ποικιλία 13 τόνων πορτοκαλιών. (Σημειώνεται ότι ειδοποιήθηκε και έσπευσε επί τόπου κλιμάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο δέσμευσε την εν λόγω ποσότητα).

ε) Δεν είχαν εκδοθεί παραστατικά για πωλήσεις για 89 τόνους οπωροκηπευτικών. Διερευνάται μάλιστα εάν οι πωλήσεις αυτές έγιναν προς παραγωγούς κατόχους αδειών λαϊκών αγορών.

στ) Στις εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρήσεων βρέθηκαν παραγωγοί, κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών, να διακινούν προϊόντα χωρίς παραστατικά.

ζ) Η επιχείρηση Ι& Π. ΠΑΙΔΑΚΗΣ Ο.Ε δε διέθετε άδεια λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις της (ψυκτικοί θάλαμοι κτλ) στην περιοχή Κουτσοπόδι Αργολίδος.

Σημειώνεται ότι η όλη υπόθεση διαβιβάστηκε για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στην Εισαγγελία Αργολίδος, στην ΥΠΕΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας.

 • Σφραγίστηκε το κατάστημα της Καρφούρ – Μαρινόπουλος, επί της Γ’ Σεπτεμβρίου 77 στην Αθήνα, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α2-7111/7-11-08 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης.  Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000 ευρώ για παραπλάνηση των καταναλωτών
 • Στις  21,22,27 και 28-7-09 έπειτα από εντολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιώργου Βλάχου η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς προέβη σε επιτόπιο έλεγχο στον Αγροτικό Κηπευτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών Αγιαννάκη» (1ο χιλ. Ε.Ο Φιλιατρών – Μαραθόπολης), στην εταιρία αγροτικών προϊόντων Αντώνιος Π. Κυριακάκος & ΣΙΑ Ο.Ε (Γλυκόβρυση Λακωνίας) καθώς και στην επιχείρηση της Ειρήνης Γ. Ζαχαροπούλου στην Κυπαρισσία (3ο χιλ. Ε.Ο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών). Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ζητήθηκε η ενίσχυση από την ΥΠ.Ε.Ε του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και από κλιμάκιο του ΥΠ.Α.Α.Τ από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, προκειμένου ο έλεγχος να γενικευθεί και σε τομείς των αρμοδιοτήτων τους. Από τους συνδυασμένους ελέγχους διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων. Πιο συγκεκριμένα:

Α) Αγροτικός Κηπευτικός Συνεταιρισμός Φιλιατρών Αγιαννάκη»

 • Την ώρα του ελέγχου γινόταν ανασυσκευασία σε τομάτες Πολωνίας
 • Το συσκευαστήριο του Αγροτικού Κηπευτικού Συνεταιρισμού Φιλιατρών δεν διέθετε άδεια.
 • Βρέθηκαν άδεια χαρτοκιβώτια για τα οποία δεν δόθηκε εξήγηση για την ύπαρξή τους.
 • Γινόταν συσκευασία πολωνικής τομάτας σε χάρτινα κιβώτια του Αγροτικού Συν/σμου Γαργαλιάνων και Περιχώρων – Ο Λαγγούβαρδος ο οποίος βρίσκεται σε αδράνεια και πώληση με τιμολόγια –Δελτία Αποστολής του Αγροτικού Κηπευτικού Συν/σμου Φιλιατρών – Αγιαννάκη. (Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν δημιουργήσει Αγροτικό Συνεταιρισμό τα 3 αδέρφια (Μιχαλακόπουλοι) με τις γυναίκες τους πρώτα με την επωνυμία Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαργαλιάνων ο Λαγγοάβαρδος» που τον έχουν σε αδράνεια από τον Μάρτιο του 2008 και κατόπιν δημιούργησαν τον Αγροτικό Κηπευτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών Ο Αγιαννάκης»).
 • Τα δελτία αποστολής των αγροτών προς τον συνεταιρισμό δεν ανέγραφαν τα στοιχεία που όφειλαν σύμφωνα με τον ΚΒΣ (ποσότητα σε κιλά και τιμή πώλησης ανά κιλό).
 • Εισήγαγαν τομάτες από την Πολωνία με κόστος 0,85 λεπτά και τις εξήγαγαν στην Βουλγαρία με 0.05 λεπτά.
 • Δεν έγιναν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου αναγγελίες των εισαγωγών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιβλήθηκαν πρόστιμα :

Ø Συνολικού ποσού 175.000 ευρώ σύμφωνα με το ν. 3668/08, άρθρο 3, παρ.2.

Επίσης, εκλήθη κλιμάκιο του ΥΠ.Α.Α.Τ προκειμένου να δεσμεύσει και στη συνέχεια να κατασχέσει αδήλωτες ποσότητες και άνευ σημάνσεως εισαγόμενες ποσότητες προϊόντων που βρέθηκαν.

 

Επιπλέον ο Αγροτικός Κηπευτικός Συνεταιρισμός Φιλιατρών Αγιαννάκη» παραπέμπετε:

Ø Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προκειμένου να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την παραπλάνηση του καταναλωτή.

Ø Στον Εισαγγελέα για παράβαση του άρθρου 11, της Α.Δ 7/09, για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών μες σούπερ – μάρκετ σύμφωνα με της οποίες αποδέχεται την έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών σε ποσοστό (συγκεκαλυμμένη έκπτωση) πέραν του 2%.

Ø Στον Ο.Κ.Α.Α, διότι από το υποκατάστημα που διατηρεί στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών (οδός Β32) πουλούσε ελληνοποιημένα προϊόντα, με το ερώτημα της αποπομπής.

Ø Στο Υπουργείο Απασχόλησης (Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Μεσσηνίας) γιατί κατά την ώρα του ελέγχου βρέθηκαν δέκα άτομα (αλλοδαποί εργάτες) που δεν ήταν δηλωμένοι.

Ø Στη Γ.Γ. Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ. και στη Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας Μεσσηνίας

Β) Εταιρία αγροτικών προϊόντων Αντώνιος Π. Κυριακάκος & ΣΙΑ Ο.Ε

 • Η εταιρεία είχε αγοράσει λεμόνια από την Ιταλία 143.460 κιλά, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες εκ του νόμου αναγγελίες στο ΥΠ.Α.Α.Τ.
 • Οι αγορές λεμονιών από Ιταλία ανήλθαν σε 143.460 κιλά και οι πωλήσεις που έγιναν μέχρι τις 27.7.09 ανήλθαν σε 108.250 κιλά (λεμόνια Ιταλία). Στα ψυγεία – αποθήκες βρέθηκαν 4.910 κιλά (λεμόνια Ιταλία) και περίπου 3.710 κιλά (λεμόνια Ιταλίας) σαπισμένα στους χώρους της αποθήκης. Συνολικά 116.870 κιλά. Υπάρχει μια διαφορά 26.590 κιλά που πουλήθηκαν χωρίς τιμολόγια.
 • Στα δελτία ποσοτικής παραλαβής η εταιρεία δεν ανέγραφε την τιμή αγοράς ενώ ταυτόχρονα πουλούσε σε χονδρέμπορους και σούπερ – μάρκετ, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους ελεγκτές να ελέγξουν τη νομιμότητα ή μη της διαμόρφωσης της χονδρικής τιμής πώλησης.
 • Η ελεγχθείσα εταιρία πουλούσε πατάτες Λακωνίας σε χονδρέμπορους και σούπερ μάρκετ εισπράττοντας μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από το καθοριζόμενο σύμφωνα με την Α.Δ. 7/09, άρθρο 3.
 • Βρέθηκαν περισσότεροι από δέκα αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας

 

 

Επίσης,

 1. Η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προμηθεύτηκε 20.170 κιλά πατάτες από την Ελένη Σταματάκου, σύζυγο Αντώνη Κυριακάκου, παραγωγό Γλυκόβρυσης Λακωνίας. Η παραγωγός παρέδωσε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι α) καλλιέργησε 7 στρέμματα πατάτες για το έτος 2009, β) ότι δεν έχει κάνει δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γ) ότι δεν έχει τιμολόγια αγοράς πατατόσπορου και δ) ότι το χωράφι στη θέση Παύλακας» φρεζαρίστηκε και φυτεύτηκε με λεμονιές που αγοράστηκαν από το φυτώριο του Ιωάννη Σταματάκου, Έλος Λακωνίας με το Δ.Α. 3077/22.7.09. Τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις, υπήρχαν ελιές στο παραπάνω αγροτεμάχιο.
 2. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν βρέθηκαν στις αποθήκες-ψυγεία λεμόνια ελληνικά Λακωνίας. Από τον έλεγχο στο λογιστήριο διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2009 αγοράστηκαν από τους παραγωγούς α) Πίτσα Κοκλάνη 15.013 κιλά β) Ιωάννη Σταματάκο 64.172 κιλά και γ) από Κωνσταντίνο Λουκάκο 7092 κιλά λεμόνια Λακωνίας.

Στις 28.7.09 κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον παραγωγό-φυτωριούχο Ιωάννη Σταματάκο του ζητήθηκαν στοιχεία, βιβλία, φορολογικές δηλώσεις και αρνήθηκε να τα παραδώσει στο αρμόδιο κλιμάκιο και κλήθηκε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων Πελοποννήσου από την Τρίπολη.

Μετά την άφιξη του κλιμακίου της ΥΠΕΕ ο Ιωάννης Σταματάκος παρέδωσε υπεύθυνη δήλωση. Σε αυτήν αναφέρει ότι α) τα λεμόνια ήταν βιολογικής καλλιέργειας,

β) τα παραστατικά πώλησης λεμονιών (δελτία ποσ. παραλ. και τιμολόγια. αγοράς) προς την ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ουδέποτε παρέλαβε μέχρι τις 28.7.09 και γ) δήλωσε ότι εκτιμά ότι φέτος πούλησε στην ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ποσότητα 20-25 τόνους λεμονιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. επέδειξε δελτία ποσοτικής παραλαβής για το διάστημα από 12.5.09 έως 23.7.09 από τον παραγωγό Ιωάννη Σταματάκο συνολικής ποσότητας 64.172 κιλών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιβλήθηκαν πρόστιμα :

Ø Συνολικού ποσού 60.000 ευρώ, σύμφωνα με το ν. 3668/08.

Επιπλέον η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. παραπέμπετε,

Ø Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ. και στη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Ν.Α.Λακωνίας, γιατί στερείται αδείας.

 

 

Ø Στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Λακωνίας

Ø Στην Επιθεώρηση Εργασίας της Ν.Α. Λακωνίας, γιατί βρέθηκαν περισσότεροι από δέκα αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ø Στη Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου της Ν.Α.Λακωνίας για να επιβληθούν τα πρόστιμα κατά το υπερβάλλον σύμφωνα με το ν. 3668/08.

Γ) Επιχείρηση Ειρήνης Γ. Ζαχαροπούλου

 • Διαπιστώθηκε ότι στα δελτία αποστολής των αγροτών δεν αναγραφόταν η τιμή μονάδας και η ποσότητα των προϊόντων (τομάτες – αγγούρια), με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται ο έλεγχος.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ για παράβαση του άρθρου 30 Αγορ. Κώδικα παρ, 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3668/08.

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 • Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι από την αρμόδια Δ/ νσης Τιμών Παροχής Υπηρεσιών. Ενδεικτικά τα συνεργεία των μονίμων ελεγκτών της αρμόδιας Δ/ νσης Τιμών Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου διενήργησαν 212 ελέγχους κατά το χρονικό διάστημα από 02/06/08 έως 30/06/08 σε διάφορες επιχειρήσεις. Από τους ελέγχους καταγράφηκαν παραβάσεις για έλλειψη τιμοκαταλόγου, αλλά και για  είσπραξη υπερτιμήματος (είσπραξη αντιτίμου διαφορετικού από το αναγραφόμενο στον τιμοκατάλογο), ενώ υπήρξε επιβολή 22 διοικητικών προστίμων σε επιχειρήσεις και μία παραπομπή στον Εισαγγελέα και στη Νομαρχία Αθηνών για την εφαρμογή των οριζόμενων από τη νομοθεσία περαιτέρω κυρώσεων.
 • Παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την άσκηση ποινικής δίωξης η επιχείρηση ΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.” ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΑΘΛ. ΕΝΔΥΣΗΣ οδός  ΕΡΜΟΥ 49, (ΥΠ/ΜΑ) περιοχή  ΑΘΗΝΑΣ,  καθώς από διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις της κείμενης  Νομοθεσίας.

 

 

 • Επιβλήθηκαν πρόστιμα, σε παρόχους εναλλακτικής σταθερής τηλεφωνίας συνολικού ύψους€ 1.350.000 για παράβαση των άρθρων 4 (Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, πλην των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) και 9δ (Παραπλανητικές πράξεις)  έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης  Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών, που της υποβλήθηκαν το διάστημα 1/10/2007 – 31/3/2008 σχετικά με παρόχους εναλλακτικής σταθερής τηλεφωνίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Διεύθυνση Προστασίας του Καταναλωτή εξέδωσε, σε βάρος έξι (6) εταιρειών σταθερής τηλεφωνίας, τριάντα (30) αποφάσεις με τις οποίες επέβαλε σε εφαρμογή του άρθρου 13α, παρ. 2 του Νόμου 2251/94, χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους.

 

 • Στις 16/7/09 η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών που της υποβλήθηκαν, εξέδωσε, σε βάρος δώδεκα (12) κέντρων αισθητικής, δέκα τέσσερις (14) αποφάσεις, με τις οποίες επέβαλε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-1262/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13α παρ. 2 του ν. 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους € 223.500 για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-1262/2007.

 

 

 • Στις 20/7/09 σε εφαρμογή της Αγορανομικής Νομοθεσίας και μετά από ελέγχους, που έκανε η νεοσύστατη Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς, η γνωστή σε όλους ΥΠ.Ε.Α. διαπιστώθηκε σειρά παραβάσεων του Αγορανομικού Κώδικα, για μη αναγραφή παρεχομένων υπηρεσιών στον τιμοκατάλογο μονάδων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων. Συγκεκριμένα επιβλήθηκαν πρόστιμα στους Όμίλους:

– Πρίνου

– Silouette (Σιλουέτ)

– Ευεξία

– Bodyline (Μπόντι λάιν)

συνολικού ύψους 152.500 ευρώ. Επίσης, οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ. για περαιτέρω έλεγχο για ύπαρξη τυχόν άλλων παραβάσεων.

 

 

 

ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 • Παραπέμφθηκε στις  6/3/2008 στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών ATHENS OIL (ΑΘΕΝΣ ΟΙΛ), επειδή σε γενόμενο έλεγχο κατά τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης παρεμπόδισε το κλιμάκιο ελέγχου, αρνούμενη να επιδείξει τα αναλυτικά παραστατικά. Σημειώνεται, δε, ότι στέλεχος της ATHENS OIL (ΑΘΕΝΣ ΟΙΛ) χειροδίκησε σε βάρος μέλους του κλιμακίου ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παραπεμφθεί και το 2006/ 2007 για παραβάσεις κατά τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης στη δικαιοσύνη, στην αρμόδια ΔΟΥ, στη Νομαρχία, αλλά και στην ΥΠΕΕ.
 • Στις 12/6/2008, η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ύστερα από σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από κλιμάκια των Δ.Ε.Δ.Α.Κ και των Νομαρχιών όλης της χώρας σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εξέδωσε, σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 3 του Νόμου 2251/94, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, τριάντα (30) αποφάσεις επιβολής χρηματικού προστίμου εις βάρος ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 2251/94 περί Προστασίας των Καταναλωτών».Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω πρόστιμα, συνολικού χρηματικού ποσού 281.090 ευρώ, επιβλήθηκαν σε είκοσι οκτώ (28) ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, γιατί διέθεσαν στην αγορά μη ασφαλή καύσιμα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών.

 

 • Στις 4/12/2007, η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ύστερα από σχετικούς ελέγχους επέβαλε χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 478.650 ευρώ σε 3 εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και 24 πρατήρια υγρών καυσίμων, γιατί διέθεσαν στην αγορά μη ασφαλή καύσιμα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών.

 

 • Στις 22/1/09 μετά από εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 229.380 € για παραβάσεις των διατάξεων του Ν.2251/94 Προστασία των Καταναλωτών». Συγκεκριμένα, ύστερα από σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από κλιμάκια των Νομαρχιών όλης της χώρας σε πρατήρια υγρών καυσίμων και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 2251/94, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης των παραβάσεων, εκδόθηκαν επτά (7) αποφάσεις επιβολής χρηματικού προστίμου εις βάρος δύο εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και πέντε ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 2251/94, γιατί διέθεσαν στην αγορά μη ασφαλή καύσιμα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 • Στις 15/5/2008 υπεγράφη η  προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εταιρείας ΜΑΝΟΣ ΑΕ εργοστάσιο σπορελαιουργίας –ραφιναρίας» που εδρεύει στο Βελεστίνο Μαγνησίας (ΒΙ.ΠΕ. Βόλου) σύμφωνα με το Ν. 2741/1999, το Ν.3325/2005, το Π.Δ. 223/2000 και την ΚΥΑ 15523/2006. Αναλυτικότερα μετά από έλεγχο που έγινε, από τον ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας) στην εν λόγω εταιρεία διαπιστώθηκε ότι:

–     Λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

–     Δεν εφαρμόζει σύστημα αυτοέλεγχου (HACCP), δεν πληρεί τις απαιτήσεις τήρησης ικανοποιητικού συστήματος ιχνηλασιμότητας και επιπλέον δεν απέδειξε την ωφειλόμενη διάθεση συνεργασίας με την Αρμόδια Αρχή Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων κατά παράβαση του κανονισμού 178/2002.

 • Στο διάστημα από 12/9/08 μέχρι 18/9/08 παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη, βάσει της διάταξης 14Α παρ. 5 της Α.Δ. 14/89 και της Α.Δ. 7/08, οι επιχειρήσεις Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε., ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.,  λόγω ελλιπούς παροχής στοιχείων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με το πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών με τους πελάτες της. Η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί ουσιαστικά με άρνηση παροχής στοιχείων και πλήρη καταστρατήγηση της Α.Δ.  με την οποία καθορίστηκε ότι οι εταιρείες (Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Συνεταιριστικά Εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγείς- χονδρέμποροι και χονδρέμποροι)  υποχρεούνται να γνωστοποιούν, στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, τις ειδικότερες συμφωνίες οικονομικών παροχών, εκπτώσεων, προωθητικών ενεργειών κλπ. με τους πελάτες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία με επιστολή της στις 9/9/2008 αρνήθηκε εκ νέου την υποβολή αναλυτικών στοιχείων, παρά την επιστολή (α.π. 1341/26-8-2008), που απέστειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βλάχος, και με την οποία καθιστούσε σαφές το περιεχόμενο της Α.Δ., δηλαδή υπογράμμιζε την υποχρέωση αποστολής των ειδικών συμφωνιών προκειμένου το ΥΠ. ΑΝ. να έχει την πλήρη εικόνα της αγοράς.

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

 • Στις 28/1/2008, επιβλήθηκαν πρόστιμα, συνολικά ύψους 10.200.000 ευρώ σε βάρος 17 τραπεζών, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο, που πραγματοποίησε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε ορισμένα βασικά τραπεζικά προϊόντα, που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα,  διαπίστωσε παραβατική συμπεριφορά από την πλευρά 17 τραπεζικών επιχειρήσεων.Η παράβαση αφορά σε χρέωση από την πλευρά των τραπεζών προς τους καταναλωτές, που έχει κριθεί καταχρηστική με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και απαγορεύεται από την ΥΑ798/2008 («Σχετικά με απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις»).

 

Η καταχρηστική χρέωση έχει να κάνει με την παρακράτηση ποσού ως προμήθεια, υπέρ της τράπεζας, στις περιπτώσεις ανάληψης μετρητών, μέσω πιστωτικής κάρτας.

 

Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας προστίμων.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1.      ALPHA BANK

 

600.000 €
2.      ASPIS BANK 600.000 €
3.      CITIBANK 600.000 €
4.      EUROBANK 600.000 €
5.      MARFIN EGNATIA BANK 600.000 €
6.      MILLENNIUM BANK 600.000 €
7.      PROTON BANK 600.000 €
8.      ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 600.000 €
9.      ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 600.000 €
10. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 600.000 €
11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 600.000 €
12. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 600.000 €
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 600.000 €
14. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 600.000 €
15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 600.000 €
16. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 600.000 €
17. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 600.000 €

 

 

 • Έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.000.000 € στην τράπεζα Citibank για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή στον τραπεζικό κλάδο. Συγκεκριμένα, έπειτα από καταγγελίες καταναλωτών, που υποβλήθηκαν στις 29.10.2008 σχετικά με συναλλαγές για πώληση επενδυτικών προϊόντων της αμερικανικής τράπεζας LEHMAN BROTHERS από την τράπεζα Citibank, επιβλήθηκε στην τελευταία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α παράγραφος 2 του ν. 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000.000 € για παράβαση των άρθρων:
   1. 9γ Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών»,
   2. 9δ Παραπλανητικές πράξεις»
   3. και 9ε Παραπλανητικές παραλήψεις» του ν. 2251/1994.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ογδόντα πέντε (85) υποκαταστήματα της Citibank, προέβησαν στην διάθεση, στην Ελληνική αγορά, σύνθετων τραπεζικών προϊόντων, δηλαδή, δομημένων ομολόγων», εμφανιζόμενων σε διαφημιστικά φυλλάδια και έντυπα Αιτήσεων Αγοράς Τίτλων, ως προϊόντα 100% εγγυημένου – προστατευμένου κεφαλαίου», έκδοσης της πτωχεύσασας αμερικανικής τράπεζας Lehman Brothers και των θυγατρικών της εταιρειών.

Τα ως άνω προϊόντα, διατέθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2004 – 2008, μέσω του δικτύου της λιανικής τραπεζικής (retail banking), που απευθύνεται στο πελατολόγιο των απλών καταθετών της τράπεζας και όχι μέσω του εξειδικευμένου δικτύου της ιδιωτικής τραπεζικής (private banking), που απευθύνεται, κατά τεκμήριο, σε έμπειρους περί τα χρηματο-οικονομικά και ριψοκίνδυνους επενδυτές. Σε όλους τους καταναλωτές γινόταν σαφές, ότι επρόκειτο για εξασφαλισμένη συναλλαγή ενδεχόμενης υψηλής απόδοσης, αλλά μηδενικού επενδυτικού κινδύνου για το αρχικό κεφάλαιο, και ότι η επένδυση τελούσε, εκτός από την προστασία της ίδιας της Lehman Brothers, και υπό την επιπλέον προστασία, που παρέχει το Σύστημα Εγγύησης Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, (Financial Services Authority – FSA), η οποία προβλέπει 100% αποζημίωση του καταθέτη για τα κεφάλαιά του».

 

 • ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζοντας τους ελέγχους των κοστολογικών στοιχείων κάθε νέου τιμοκαταλόγου, που υποβάλλεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δημοσιοποιεί τα νέα απολογιστικά στοιχεία από τον Αύγουστο του 2008 έως και τον Ιούλιο του 2009 καθώς και την επιβολή προστίμων σε εταιρείες.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

1) Δελτίο Τύπου 3-10-08

Στοιχεία Τιμοκαταλόγων από 1-9-08 έως 26-9-08

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

(ΕΥΡΩ)

Σε 3443 κωδικούς από 17 εταιρείες Σε 991 κωδικούς από 15εταιρείες Σε 144 κωδικούς από 7 εταιρείες 145.000€ σε 2 εταιρείες

 

 

2) Δελτίο Τύπου 8-10-08

Στοιχεία Τιμοκαταλόγων από 1-8-08 έως 31-8-08

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Σε 2662 κωδικούς από 3 εταιρείες    ————- Σε 133 κωδικούς από 3 εταιρείες

 

 

3) Δελτίο Τύπου 30-10-08

Στοιχεία Τιμοκαταλόγων από 26-9-08 έως 24-10-08

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΩΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

(ΕΥΡΩ)

 Σε 3211 κωδικούς από 17 εταιρείες Σε 750 κωδικούς δικαιολογημένες από 11 εταιρείες, εκ των οποίων οι 420 είναι κάτω από 2,9%

 

Επίσης, υπάρχουν μη δικαιολογημένες αυξήσεις σε1248 κωδικούς κάτω από 2,9% και σε 280 πάνω από 2,9%

Σε 269 κωδικούς από 14 εταιρείες Σε 500 κωδικούς 3 εταιρείες 1.278.000€ + 300.000€ σε ΚΑΡΦΟΥΡ &, παραπομπή σε Νομαρχία και Δικαιοσύνη σε ΑΦΟΙ  ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΑΤΛΑΝΤΙΚ

 

 

4) Δελτίο Τύπου 27-11-08

Στοιχεία Τιμοκαταλόγων από  24-10-08 έως 21-11-08

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΩΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

(ΕΥΡΩ)

Σε 414 κωδικούς από 13 εταιρείες Σε 75 κωδικούς με ποσοστό πάνω από 2,9%

 

Σε 197 κωδικούς από 1 Εταιρεία με ποσοστό κάτω από τα όρια του Μ.Ο. πληθωρισμού 2008

 

Σε 1517 κωδικούς από 19 εταιρείες Σε 195 κωδικούς από 2 εταιρείες 87.000€ σε 3 εταιρείες

 

 

 

5) Δελτίο Τύπου 22-12-08

Στοιχεία Τιμοκαταλόγων από  21-11-2008 έως 19-12-08

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

(ΕΥΡΩ)

3310 κωδικούς από 15 εταιρείες  ——————– 1500 κωδικούς 20 εταιρείες 120.000€

 

 

 

6) Δελτίο Τύπου 9 – 2 – 2009

Στοιχεία Τιμοκαταλόγων από 1-1-2009 έως 30-1-2009

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Σε 2475 κωδικούς από 21 εταιρείες Δικαιολογημένες σε  925 κωδικούς από 12 εταιρείες

 

Μη δικαιολογημένες σε  383 κωδικούς

Σε 2213 κωδικούς από 33 εταιρείες —————

 

 

7) Δελτίο Τύπου 4 – 5 – 2009

Στοιχεία Τιμοκαταλόγων από 1-2-2009 έως 30-4-2009

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΩΜΑ

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

Σε 3842 κωδικούς από 45 εταιρείες Σε   2088 κωδικούς από 38 εταιρείες

 

 

Σε 3070 κωδικούς από 48 εταιρείες 1364 κωδικοί 60.000 ευρώ

 

 

8) Δελτίο Τύπου 2 – 6 – 2009

Στοιχεία Τιμοκαταλόγων από 30-4-2009 έως 30-5-2009

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΑΓΩΜΑ

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

Σε 37 κωδικούς από 4 εταιρείες Σε 452 κωδικούς από 16 ———-

 

 

————- ————–

 

 

9) Δελτίο Τύπου 9 – 7 – 2009

Στοιχεία Τιμοκαταλόγων από 30-5-2009 έως 26-6-09

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΩΜΑ

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

Σε 810 κωδικούς από 4 εταιρείες  

Δικαιολογημένες σε  693 κωδικούς από 6 εταιρείες

 

Μη δικαιολογημένες σε  527κωδικούς από 3 εταιρείες

 

Σε 150 κωδικούς από 14 εταιρείες ————– ————–

 

 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΓΩΜΑ
20.214 κωδικοί 9.448 κωδικοί 7.877 κωδικοί 1.990.000 2059 κωδικοί

 

 

 

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ 160 ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Κάθε μήνα θα δίνουμε στη δημοσιότητα πίνακα, παρουσιάζοντας το εύρος τιμών τους. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί:

α)στην ενημέρωση των καταναλωτών,

β)στην απόλυτη διαφάνεια για της τιμές, που διαμορφώνονται σε περίπου 2000 κωδικούς των 160 προϊόντων του πίνακα,

γ)στην παρακολούθηση της κίνησης των τιμών από μήνα σε μήνα,

δ)την τροφοδότηση του παρατηρητηρίου τιμών, πιλοτικά, με αυτούς τους κωδικούς.

Οι τιμές θα αφορούν περίπου 2000 σημεία λιανικής πώλησης και θα καταγράφονται τόσο από τους εκπροσώπους του λιανεμπορίου, όσο κι από τους τιμολήπτες του ΥΠ.ΑΝ.

Για  τον μήνα Μάιο του 2009 :

ο δείκτης τιμών για τα 160 προϊόντα θα είναι μικρότερος από τον τιμάριθμο (ετήσια βάση) και σε σχέση με τον Απρίλιο μειωμένος κατά 0,5%.

Για  τον μήνα Ιούνιο του 2009 :

Μετά την ανακοίνωση και του ρυθμού αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον μήνα Ιούνιο του 2009, ο οποίος σε ετήσια βάση σημείωσε αύξηση 0,5% ο ρυθμός αύξησης των 160 προϊόντων καθημερινής χρήσης, που παρακολουθεί το ΥΠ.ΑΝ., κινήθηκε με ποσοστό 0,6% σε ετήσια βάση (από Ιούνιο 2008 – Ιούνιο 2009). Αξίζει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι και για το μήνα Ιούνιο, σε σχέση με το Μάιο 2009 η μεταβολή των ανωτέρω προϊόντων έχει αρνητικό πρόσημο, δηλαδή κατέγραψε μείωση σε ποσοστό 0,1%.

Για  τον μήνα Ιούλιο του 2009 :

 

η μεταβολή για τον μήνα Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο 2009 παρουσίασε μείωση 0,2% ενώ η μεταβολή για τον μήνα Ιούλιο 2009 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2008 κινήθηκε σε ποσοστό 0,5%.

 

Β) Άμεσα θεσμικά μέτρα

 

 

 

 1. Υ.Α. ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (24/16/2008)

 

Υπογράφηκε στις 24/6/2008 σχετική Υπουργική Απόφαση με θέμα την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα με τους δανειολήπτες. Με την απόφαση αυτή αποκτούν καθολική εφαρμογή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το 1998 και μετά, αλλά ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με διάφορες προφάσεις απέφευγαν να τηρήσουν.

 

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (2/6/2008)

Στις 2 Ιουνίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Πιστοποίησης Λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α/10.07.2007), που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ζ1-289/29.02.2008 (ΦΕΚ 174/ΥΟΔΔ/21.04.2008) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

 

Με ομόφωνη συμφωνία όλων των μελών της Επιτροπής αποφασίστηκε να αποσταλεί, με ευθύνη του Προέδρου, το αριθ Ζ1- 537 /08-05-2008 έγγραφο, προς όλες τις ενώσεις καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, με το οποίο ζητήθηκε να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 06/06/2008 στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία με τα οποία πιστοποιείται η πραγματική λειτουργία τους και η συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το άρθρο 10 του ν 2251/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν 3587/2007.

 

 1. Υ.Α. ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ (30/10/2007)

 

 

Με την απόφαση αυτή, ρυθμίστηκαν μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις συμβάσεις που συνάπτουν με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια.

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα

 

 • Οι μονάδες αδυνατίσματος και τα γυμναστήρια υποχρεούνται να αναφέρουν αναλυτικά στο έντυπο σύμβασης που συνάπτουν με τον καταναλωτή μια σειρά από στοιχεία που μεταξύ άλλων προσδιορίζουν επακριβώς και ξεχωριστά το είδος και το κόστος κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας.

 

 

 • Θεσπίζεται δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και υπαναχώρησης του καταναλωτή. Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Παράλληλα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση. Επιπλέον ρυθμίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με τα ποσά που υποχρεούται να καταβάλει σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

 • Στην απόφαση ρυθμίζονται και τα ζητήματα που προκύπτουν με τις συνδεδεμένες συμβάσεις μέσω των οποίων χορηγείται πίστωση στον καταναλωτή από τρίτον (τράπεζα) , δυνάμει συμφωνίας συναπτόμενης μεταξύ του τρίτου και του προμηθευτή.

 

 1. Υ.Α. ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ(11/2/2008)

 

Η ΥΠ. απόφαση με αριθμ. Κ1-132/24-1-08 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 176/β/6-2-08 προβλέπει την θέσπιση του «Ενιαίου Κανονισμού Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίων». Με τον νέο «Κανονισμό» θεσπίστηκε Ενιαίο Πλαίσιο λειτουργίας των Επιμελητηρίων όλης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες και η εσωτερική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ρυθμίζονται θέματα διαδικασίας αλλά και καθορίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων.  Η παρούσα Υπ. Απόφαση έρχεται σε εφαρμογή  του νόμου 3419/2005  «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η)  και εκσυγχρονισμού της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», (Φ.Ε.Κ 297/Α/6-12-2005)

 

 

 

 

 

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 4 ΚΑΙ 5 ΤΗΣ Α4-1863/05 ΥΑ ΓΙΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ STOCK & OUTLET (20/3/2008)

 

α)Τα καταστήματα STOCK για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα, πλέον, όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους, επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά κατά περίπτωση και στις πινακίδες, που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, αναγράφουν μόνο την συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών. Σε περίπτωση που τα είδη που διαθέτουν είναι δικά τους και όχι από άλλες εμπορικές ή  μεταποιητικές επιχειρήσεις, υποχρεούνται να αναγράφουν την εκάστοτε ισχύουσα τιμή πώλησης αυτών, με απλή διαγραφή της παραπλεύρως εμφαινόμενης εκάστοτε προηγούμενης τιμής πώλησης αυτών ως προϊόντα τρεχούσης περιόδου. Στις περιπτώσεις αυτές τα καταστήματα STOCK υποχρεούνται αα) να αναφέρουν στις πινακίδες που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, μαζί με την τιμή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του (ελάττωμα, μέρος αποθέματος ή άλλο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης) και αβ) να είναι σε θέση να αποδείξουν, σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων φορέων, εντός ευλόγου διαστήματος, ότι η αρχικώς αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος ήταν η λιανική τιμή πώλησής του ως προϊόν τρεχούσης περιόδου.

β) Τα καταστήματα OUTLET, για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα, πλέον, όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους, επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά κατά περίπτωση και στις πινακίδες, που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, αναγράφουν την εκάστοτε ισχύουσα τιμή πώλησης αυτών, με απλή διαγραφή της παραπλεύρως εμφαινόμενης εκάστοτε προηγούμενης τιμής πώλησης αυτών ως προϊόντα τρεχούσης περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα καταστήματα OUTLET υποχρεούνται βα) να αναφέρουν στις πινακίδες που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, μαζί με την τιμή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του (ελάττωμα, μέρος αποθέματος ή άλλο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας) και ββ) να είναι σε θέση να αποδείξουν, σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων φορέων εντός ευλόγου διαστήματος, ότι η αρχικώς αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος ήταν η λιανική τιμή πώλησής του ως προϊόν τρεχούσης περιόδου».

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3377/2005».

 

 1. Α.Δ. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(28/3/2008)

 

Μαζί με το ΥΠ.Α.Α.Τ το ΥΠ.ΑΝ. προχώρησε σε έκδοση Αγορανομικής Διάταξης με την οποία ρυθμίστηκαν θέματα εμπορίας και διακίνησης φαρμάκων για κτηνιατρική χρήση.

 

Πιο συγκεκριμένα με την Αγορανομική Διάταξη καθορίστηκε η υποχρέωση αναγραφής, πάνω στη συσκευασία, σε όλα τα κυκλοφορούντα, στην Ελληνική Αγορά φάρμακα για κτηνιατρική χρήση, συνιστώμενης λιανικής τιμής πώλησης επί των συσκευασιών .

 

Η εν λόγω συνιστώμενη λιανική  τιμή διαμορφώνεται με συγκεκριμένα ανώτατα ποσοστά κέρδους, τα οποία θα διαμοιράζονται, όλοι όσοι οι διαμεσολαβούν μέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή.

 

 

 1. Α.Δ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ (16/4/2008)

 

Εξεδόθη νέα Αγορανομική διάταξη με την οποία ρυθμίζονται οι τιμές πώλησης ορισμένων ειδών, που διατίθενται σε συγκεκριμένους χώρους – σημεία, όπου δεν μπορεί, εξ αντικειμένου, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός (κυλικεία πλοίων, αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε,  λιμανιών, μουσείων, κινηματογράφων, θεάτρων, δικαστηρίων, αθλητικών χώρων, Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων Ανώτερης-Ανώτατης Εκπαίδευσης κ.τ.λ).

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη Νέα Αγορανομική Διάταξη για πρώτη φορά συμπεριλήθφησαν και τα κυλικεία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων, στη διαδικασία  καθορισμού ανώτατων τιμών πώλησης σε ορισμένα είδη, που επιτρέπεται να διατίθενται από αυτά σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

 

Η νέα Αγορανομική Διάταξη, που εξεδόθη έπειτα από την Απόφαση 366/2008 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας – που ουσιαστικά ακύρωνε την προηγούμενη Α.Δ. 3/5-5-2005-, κινείται στο πνεύμα που ορίζει η απόφαση του Σ.Τ.Ε  και προβλέπει δυνατότητα προμήθειας των συγκεκριμένων αγαθών σε προσιτές τιμές. Σημειώνεται ότι οι τιμές που προβλέπει η Α.Δ είναι οι ανώτερες και δεν είναι υποχρεωτικές για όσους θέλουν να πουλήσουν χαμηλότερα.

 

 

 1. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ Α.Δ. (16/5/2008)

 

Δημοσιοποιήθηκε υπηρεσιακά κωδικοποιημένο το κείμενο της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, όπως αυτή ισχύει σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών, που έγιναν από το 1989 έως σήμερα, προς διευκόλυνση όλων των συναλλασσομένων.

 

 

 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κείμενο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,

Ø      αγορανομική κατάταξη αντικειμένων, παροχών και βιοτικών αναγκών,

Ø      κανόνες αγορανομικής κοστολόγησης,

Ø      ρυθμίσεις που αφορούν την αναγραφή ενδείξεων,

Ø      όροι τήρησης πινακίδων,

ειδικές υποχρεώσεις για ορισμένα βιομηχανικά είδη και παροχές υπηρεσιών.

 

 

 1. Α.Δ ΓΙΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΛΑΔΙ (23/5/2008)

 

Υπογράφτηκε Αγορανομική Διάταξη, με την οποία «πάγωσαν» οι τιμές σε όλους τους τύπους ελαίων, που κυκλοφορούσαν στην αγορά στο ύψος, που είχαν την ημέρα απόσυρσης του ηλιελαίου (το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνόλου των ελαίων που διακινούνται στην αγορά) δηλαδή την 20η Μαΐου 2008. Η απόφαση αυτή – όπως ελέχθη – ήταν προσωρινή – ως την εξομάλυνση της αγοράς ελαίων – και ήδη έχει αποσυρθεί.

 

 1. Υ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (26/5/2008)

 

Υπογράφηκε  η προβλεπόμενη από τον νόμο απόφαση, με την οποία ορίστηκε το ποσοστό μεταβολής (Ζ) των διδάκτρων για τις άλλες τάξεις, πέραν της πρώτης, για τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, καθώς και για  όλες τις τάξεις του λυκείου, για όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της χώρας, για τη νέα σχολική περίοδο 2008 – 2009.

Το ανώτατο αυτό ποσοστό της αύξησης προέκυψε λαμβάνοντας υπ’  όψιν τη μέση μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους 2007 και τη μεταβολή των αμοιβών του διδακτικού προσωπικού μεταξύ των δύο σχολικών περιόδων, όπως ορίζει ο νόμος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η απόφαση αυτή ήλθε μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ στις 16/5/2008 των διδάκτρων των πρώτων τάξεων των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων όλων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων της χώρας, που ισχύουν τη νέα σχολική περίοδο 2008 – 2009 και τα οποία με βάση διάταξη του σχετικού νόμου διαμορφώνονται ελεύθερα από τους ιδιοκτήτες.

Υπενθυμίζεται ότι, 88 σχολεία υπέβαλαν, εκπρόθεσμα ή καθόλου, τα δίδακτρά τους των πρώτων τάξεων των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Έτσι, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με το νόμο, καθήλωσε – για πρώτη φορά –  τα δίδακτρα στα περυσινά (του 2007) επίπεδα, μη αποδεχόμενο τις εκπρόθεσμα υποβληθέντες νέες τιμές.

 

 1. Α.Δ 8/2008 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΡΙΝΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (18/6/2008)

 

Εκδόθηκε  η Αγορανομική Διάταξη 8/2008 με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος αναγραφής των τιμών τόσο σε συσκευασίες αγαθών όσο και σε υποσυσκευασμένα είδη, σε καταστήματα λιανικής πώλησης.

 

Στόχος της συγκεκριμένης Α.Δ. είναι αφενός η καλύτερη δυνατή ενημέρωση του καταναλωτή ως προς την τιμή που καλείται να καταβάλει ως τίμημα για την αγορά προϊόντων στα καταστήματα λιανικής πώλησης, αλλά και η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια των συναλλαγών.

 

Πιο συγκεκριμένα, με την Α.Δ. 8/2008, θα πρέπει υποχρεωτικά η πινακίδα με την τιμή, για όλα τα πωλούμενα είδη σε καταστήματα λιανικής πώλησης, να είναι τοποθετημένη στο σημείο πώλησης, με απόλυτη εγγύτητα χώρου, ώστε να γίνεται αντιληπτή άμεσα από τους καταναλωτές, σε ποιο είδος αντιστοιχεί.

 

Επιπλέον, για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε ποσότητες (ανά συσκευασία) διαφορετικές από τη μονάδα μέτρησης τους, (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κ.λ.π.), προβλέπεται  η αναγωγή της τιμής πώλησης και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης.

 

Επίσης, όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης πρέπει να φέρουν και  ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα), είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέτας. Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, (bar code) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker), σε σημεία τέτοια του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή, πριν φτάσει στο ταμείο.  Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα θα πρέπει το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 300 τ.μ. χώρου πώλησης του καταστήματος, και, στις περιπτώσεις Υπεραγορών, να βρίσκονται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας, και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης.

 

Για τεμαχιζόμενα και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα (τυριά, κρέατα, κ.λ.π.), που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία-βιτρίνες, οι προβλεπόμενες πινακίδες θα πρέπει υποχρεωτικά  να είναι τοποθετημένες επί των τεμαχιζόμενων ειδών (είτε έχουν τεμαχιστεί, είτε τεμαχίζονται ενώπιον του καταναλωτή) και όχι σε ετικέτες που επικολλούνται σε κάποιο σημείο της βιτρίνας του ψυγείου.

 

 1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ  ΤΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • Στις 29/2/08 εκδόθηκε το πρώτο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων για το 2008, με αριθμό 1/2008. Από το συγκεκριμένο Δ.Τ.Φ. προκύπτει καθαρό όφελος για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία, που ανέρχεται στα 46.874.835 €. Το ποσό αυτό προκύπτει από την ανακοστολόγηση των 666 ήδη κυκλοφορούντων φαρμάκων. Πιο συγκεκριμένα, από τα ανακοστολογηθέντα 666 φάρμακα, στα 406 οι τιμές μειώνονται σημαντικά, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα συνολικό ετήσιο όφελος, για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 66.919.218 €. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες, που πωλήθηκαν το έτος 2007, τις λιανικές τιμές, που είχαν, αλλά και τις τιμές που θα έχουν με το νέο Δ.Τ.Φ. Στα 212 φάρμακα οι τιμές τους αυξάνονται, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια ετήσια συνολική επιβάρυνση αντίστοιχου ύψους 20.044.383 €. Έτσι το καθαρό όφελος υπολογίζεται:  66.919.218 € – 20.044.383 €= 46.874.835 €. Επίσης, σε 48 φάρμακα οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες.

 

 • Στις 5/5/08 εκδόθηκε το με αριθμό 2/2008 Δελτίο Τιμών Φρμάκων. Συνολικό καθαρό ετήσιο όφελοςγια το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 8.340.136,00 € (βάσει των ποσοτήτων που πουλήθηκαν το έτος 2007 και τις μειωμένες λιανικές τιμές) προκύπτει από το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.     Το νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνει κατ’ αρχήν τις νέες μειωμένες τιμές έως 20 % 23» πρωτοτύπων φαρμάκων ευρείας κατανάλωσης, λόγω λήξης ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (πατένταςτης δραστικής ουσίας του φαρμακευτικού προϊόντος για τα οποία ισχύουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από την εγκύκλιο του ΥΠΑΝ Α3/3623/06.

 

 • Στις 18/7/08 εκδόθηκε το με αριθμό 3/2008 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων. Το νέο Δ.Τ.Φ., περιλαμβάνει κατ’ αρχήν νέες μειωμένες τιμές από 9,81% έως 54,76% σε 13 πρωτότυπα φάρμακα εισαγωγής ΙΦΕΤ με την έκδοση ειδικών αποφάσεων του ΕΟΦ. Από το ανωτέρω φάρμακα, που θα εισάγονται, διακινούνται και θα εμπορεύονται πλέον από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκύπτει ένα συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ύψους 1.194.482 €, βάση των ποσοτήτων που πουλήθηκαν το έτος 2007 και τις μειωμένες τιμές που θα έχουν στο νέο Δ.Τ.Φ.

 

 

 • Στις 26/9/08 εκδόθηκε το με αριθμό 4/2008 νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων με μειώσεις τιμών σε δύο βασικά φάρμακα (LUCENTIS INJ.SOL 10MG/ML BTx1VIAL 2,3MG/0,23ML και  SOMABION PD.SOL.INF 1AMPx3MG). Από τη μείωση αυτή προκύπτει ετήσιο όφελος 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για τους ασφαλισμένους και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΠΑΝ δε συζήτησε καν, στο νέο ΔΤΦ, αιτήματα για αυξήσεις και ευθυγραμμίσεις.

 

 • Στις 05/12/08 εκδόθηκε το με αριθμό 5/2008 νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων με 11 μειώσεις τιμών αντιγράφων φαρμάκων, λόγω ευθυγράμμισής τους στο 80% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους, σε ποσοστό από 2,97% έως 42,17%

 

 • Στις 20/02/09 εκδόθηκε το με αριθμό 1/2009 νέο Δ.Τ.Φ. που περιλαμβάνει νέες μειωμένες τιμές σε 451 πρωτότυπα – ευρείας κατανάλωσης – φάρμακα σε ποσοστά που κυμαίνονται από 0,03% έως 52,11%. Επίσης προκύπτει ένα συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος, για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 55.220.822 € βάσει των ποσοτήτων που πουλήθηκαν το έτος 2008 και τις μειωμένες τιμές που θα έχουν στο νέο Δ.Τ.Φ

 

 • Στις 8/5/09 εκδόθηκε το με αριθμό 2/2009 νέο Δ.Τ.Φ. που περιλαμβάνει νέες μειωμένες τιμές έως 20 % «47» πρωτοτύπων φαρμάκων ευρείας κατανάλωσης, λόγω λήξης ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (πατέντας)  της δραστικής ουσίας του φαρμακευτικού προϊόντος, για τα οποία ισχύουν οι προϋποθέσεις,  όπως αυτές προβλέπονται από την  εγκύκλιο του ΥΠΑΝ Α3/3623/06.Από τα φάρμακα που μειώθηκαν λόγω λήξης της πατέντας τους, προκύπτει ένα συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος, για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 14.576.244,13 € βάσει των ποσοτήτων που πουλήθηκαν το έτος 2008 και τις μειωμένες λιανικές τιμές που θα έχουν με το νέο Δ.Τ.Φ.

 

 • Στις 17/7/09 εκδόθηκε  το με αριθμό 4/2009 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα έχει ισχύ από 20/07/2009.Στο νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνονται:  127 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων φαρμακευτικών επιχειρήσεων μέχρι και την 30/06/2009, βάσει της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου Α3-759/4/2/2008. Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ως άνω τιμών οι 95 αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι υπόλοιπες 32 σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα εκ των οποίων οι 5 αναφέρονται σε τελείως νέα φάρμακα – με νέες δραστικές ουσίες – που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά (ALMOGRAN, FIRMAGON).

 

 1. Α.Δ 13/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  (13/10/2008)

 

Εκδόθηκε η Αγορανομική Διάταξη 13/2008 με την οποία υποχρεώθηκαν οι πρατηριούχοι λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, να ενημερώνουν άμεσα το ΥΠ.ΑΝ, σε περίπτωση μεταβολής των τιμών λιανικής πώλησης του είδους.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την Α.Δ κάθε πρατηριούχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Αγορανομικής Διάταξης να γνωστοποιεί την τιμή λιανικής πώλησης, για κάθε ένα είδος καυσίμου (βενζίνη Αμόλυβδη 95 ή Unleaded 95, βενζίνη νέα σούπερ ή Super LRP, βενζίνη S. αμόλυβδη 98 ή S.Unleaded 98, βενζίνη S. αμόλυβδη 100 ή S.Unleaded 100, πετρέλαιο κίνησης ή Diesel, πετρέλαιο θέρμανσης) χωριστά, ανά λίτρο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης – Τομέας Ενέργειας/ Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων μέσω του Διαδικτύου ή γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (sms). Σημειώνεται ότι ο πρατηριούχος είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί οιαδήποτε αλλαγή στις λιανικές τιμές των προϊόντων που έχει εισαγάγει, κατά το χρόνο που αυτή επέρχεται.

Επίσης σημειώνεται ότι οι παραβάτες της παρούσας Α.Δ, που ισχύει σε όλη τη Χώρα από την 15η Οκτωβρίου 2008, διώκονται και τιμωρούνται με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

 

 

 1. Α.Δ 14/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΨΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Εκδόθηκε η Αγορανομική Διάταξη 14/2008 με την οποία διαγράφτηκε από τις διατάξεις του άρθρου 106 της Α.Δ 14/89 περι απαγόρευσης εμπορίας ψαριών μικρού μεγέθους», όπως αντικαταστάθηκε με την Α.Δ 3/2007, η λέξη πεσκανδρίτσες» (Lophius spp).

 

 

 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Στις 17/12/08 δόθηκε  στη δημοσιότητα, για δημόσια διαβούλευση,  το κείμενο του σχεδίου  νόμου για το  θεσμικό πλαίσιο κανόνων λειτουργίας των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Το σχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε στις 7/4/2009 από την Ολομέλεια της Βουλής, για πρώτη φορά , διαμορφώνει ειδικό κανονιστικό πλαίσιο με διαφανείς όρους δράσης και λειτουργίας των εν λόγω εταιριών, δίνοντας τέλος σε ένα νοσηρό φαινόμενο επιχειρηματικής δράσης μορφωμάτων κινούμενων, έως τώρα, στα όρια της νομιμότητας, που πολλές φορές είχαν σαν αποτέλεσμα την ακραία εκμετάλλευση του πολίτη – καταναλωτή.

Τα βασικά σημεία του νόμου είναι:

 • Απαγορεύεται ρητά η είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται με αυτό το αντικείμενο βάσει συμβάσεων που συνάπτουν με διάφορες τράπεζες ή εταιρίες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Οι εταιρίες αυτές ονομάζονται εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
 • Δημιουργείται Μητρώο καταχώρισης των εν λόγω εταιριών, που θα τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
 • Συνίσταται αυτοτελής υπηρεσία η οποία θα διαχειρίζεται και θα παρακολουθεί την τήρηση του  Μητρώου Καταχώρισης των εταιριών αυτών και θα είναι αρμόδιο για την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του νόμου.
 • Θεσπίζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για την τήρηση των οποίων θα ελέγχονται και βάσει των οποίων θα καταχωρούνται οι εταιρίες αυτές σε ειδικό Μητρώο, όπως επικαιροποιημένα καταστατικά και σχετικά έγγραφα για τη διαπίστωση της συνεχούς νόμιμης λειτουργίας της εταιρίας, καθώς και αποσπάσματα λευκού ποινικού  μητρώου, όλων των νομίμων εκπροσώπων των εταιριών, αλλά και των μελών που μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο περί μη διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Η δε χορηγούμενη βεβαίωση έγκρισης θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη της δραστηριότητάς τους, με στόχο να υπάρξει καλύτερη εποπτεία της αγοράς.
 • Θεσπίζονται προϋποθέσεις για τον αυστηρό έλεγχο της σχέσης των τραπεζών ή άλλων εταιριών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με τις εν λόγω εταιρίες, ώστε να υπάρχει σαφές πλαίσιο συνεργασίας αυτών αλλά και σαφής επιμερισμός των ευθυνών.
 • Απαγορεύεται ρητά η όχληση των οφειλετών για χρέη που απορρέουν από παράνομες και καταχρηστικές ρήτρες με σκοπό, αφενός, να τηρούνται όλα τα όρια νομιμότητας και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, αλλά και ομαλότητα στις διενεργούμενες συναλλαγές, αφετέρου να αποφεύγεται άσκοπη παρενόχληση και ψυχολογικός καταναγκασμός των οφειλετών για ποσά που στην ουσία δεν οφείλουν να καταβάλουν.
 • Απαγορεύεται στις συγκεκριμένες εταιρίες να ενεργούν πράξεις, που κατά τον νόμο ασκούνται αποκλειστικά από  δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές.
 • Απαγορεύεται στις εταιρίες να μετέρχονται μέσων και παραπλανητικών μεθόδων σε βάρος των οφειλετών – καταναλωτών, υιοθετώντας συμπεριφορές που προσβάλλουν κατάφωρα την προσωπικότητά των τελευταίων ή διαταράσσουν το οικείο ή εργασιακό περιβάλλον τους με απρόβλεπτες συχνά συνέπειες.
 • Απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς, στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» ή σε άλλα αρχεία για την διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη και του εγγυητή, ή τη διακρίβωση δυσμενών στοιχείων εναντίον αυτού και του εγγυητή.
 • Διασφαλίζεται το «τραπεζικό απόρρητο», ενώ απαγορεύεται η μεταβίβαση των απαιτήσεων των τραπεζών ή των εταιριών σε τρίτους, ώστε να μην εξελίσσεται ανώμαλα η σχέση μεταξύ τράπεζας ή άλλης εταιρίας και οφειλέτη και να μη διοχετεύονται ουσιώδη στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς του τελευταίου σε τρίτα άσχετα πρόσωπα.
 • Θεσμοθετείται η μαγνητοφώνηση – καταγραφή της συνομιλίας υπαλλήλων των προκείμενων εταιριών με οφειλέτες – καταναλωτές. οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν πλήρως τους τελευταίους για τα πλήρη στοιχεία και την ιδιότητά τους καθώς και τους σκοπούς επικοινωνίας

 

 1. Κ.Υ.Α ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Με την υπ’ αριθμ. Κ2-11365/16-12-2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εστάλη για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ., ορίστηκε εκ νέου το περιεχόμενο για τα Δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), στα πλαίσια του άρθρου 135 παρ.4 του ν 2190/1920, προκειμένου το περιεχόμενο αυτών να συγκλίνει με το περιεχόμενο των περιοδικών συνοπτικών υποδειγμάτων που δημοσιεύουν οι εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες. Με την απόφαση αυτή καταργείται η υπ’ αριθμ. 6511/172 (ΦΕΚ 237/23-2-2006, Τεύχος Β’), απόφαση που όριζε τα μέχρι τώρα δημοσιευόμενα συνοπτικά υποδείγματα και ισχύει για χρήσεις που λήγουν μετά την 30-12-2008.

 

 

 

 

 1. Υ.Α ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (19-01-09)

 

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η υπουργική απόφαση Α2-8092/31.12.2008 (ΦΕΚ 2709 Β’) με θέμα Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τις επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α’)».

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή οι εταιρίες, που δραστηριοποιούνται και στην εγχώρια αγορά, αλλά και σε αγορές του εξωτερικού υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τις τιμές στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους. Στόχος της ρύθμισης του ΥΠΑΝ είναι, μέσα από το συνεχή έλεγχο του κόστους αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών μεταξύ των παραρτημάτων εγχώριων ή αλλοδαπών πολυεθνικών ομίλων, η αποφυγή της τεχνητής διόγκωσης των τελικών τιμών πώλησης προς του καταναλωτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρίες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εντός 4 μηνών και 15 ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης. Στους παραβάτες επιβάλλεται αυτοτελές χρηματικό πρόστιμο, που μπορεί να ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στην διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι προβλεπόμενες καταστάσεις.

 

 1. Α.Δ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (29-4-09)

 

Εκδόθηκε η με αριθμ. 5/2009 νέα Αγορανομική Διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την αναγραφή ενδείξεων προέλευσης πρώτης ύλης στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται τα διάφορα είδη γάλακτος στα ράφια των καταστημάτων λιανικής .

Μεταξύ άλλων στην νέα Α.Δ. προβλέπονται τα εξής:

Ø      Στη συσκευασία των προϊόντων (γάλα, γάλα σε σκόνη, σοκολατούχο γάλα, γιαούρτη με προσθήκες ή μη άλλων υλών, επιδόρπια πάσης φύσης με βάση το γάλα, κρέμα, ρυζόγαλο, κρέμα γάλακτος) αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη που υποδηλώνει τη χώρα ή τις χώρες προέλευσης της πρώτης ύλης, καθώς και το ποσοστό πρόσμιξης, εφόσον χρησιμοποιήθηκε γάλα με προέλευση από περισσότερες της μίας χώρες.

Ø      Για τα προϊόντα, τα οποία παρήχθησαν ή εισήχθησαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και με την έναρξη ισχύος της νέας Α.Δ., βρίσκονται αδιάθετα και άρα στις συσκευασίες τους δεν αναγράφονται οι προβλεπόμενες ενδείξεις από τη νέα Α.Δ. μπορούν να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή ως έχουν, το αργότερο μέχρι 31- 7 -2009, με εξαίρεση τα γάλατα εβαπορέ, ζακχαρούχα ή μη, τα οποία μπορούν να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή μέχρι 31-10-2009 .

Ø      Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν τα πάσης φύσεως πωλούμενα γάλατα σε ευδιάκριτα, ξεχωριστά σημεία (σε ξεχωριστά ράφια κάθε κατηγορία).

 

 1. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Ν.3728/2008 και την Απόφαση Α2-8092/31-12-2008 (ΦΕΚ 2709 Β) του Υπουργού Ανάπτυξης, με στόχο την αποσαφήνιση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενες εταιρίες σε σχέση με τους Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών.

 

 1. Α.Δ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ αρ. 106 ΤΗΣ Α.Δ 14/89 (19-5-09)

 

Εκδόθηκε η με αριθμ. 6/2009 νέα Αγορανομική Διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την διαγραφή εξειδικευμένου αλιεύματος από τις διατάξεις του άρθρου 106 της Αγοραν. Διάταξης 14/89 όπως τροποποιήθηκε με τις Αγοραν. Διατάξεις 3/2007 και 14/2008.

 

 

 1. Απόφαση για ποσοστό δικαιώματος για δικαιούχους λαϊκών αγορών (29-5-09)

 

Υπογράφτηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο (άρθρο 17 παρ. 4 του ν. 1023/1980, όπως ισχύει) αποφάσεις, με τις οποίες ορίζεται το ποσοστό του ημερήσιου δικαιώματος, το οποίο αποδίδεται στις Ομοσπονδίες Συλλόγων Παραγωγών και Πωλητών Λαϊκών Αγορών αρμοδιότητας Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, αρμοδιότητας Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και στις Ομοσπονδίες Συλλόγων Παραγωγών και Πωλητών Λαϊκών Αγορών αρμοδιότητας των υπολοίπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, εκτός από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό προσδιορίζεται στο 5% του συνολικού ημερήσιου δικαιώματος που καταβάλλεται από τους παραγωγούς και τους πωλητές λαϊκών αγορών. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται, για πρώτη φορά, ένα πάγιο αίτημα των φορέων που εκπροσωπούν του παραγωγούς και τους πωλητές λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα.

 

 1. Ρύθμιση για προσφορές σε καταστήματα ένα μήνα πριν τις εκπτώσεις (19-6-09)

 

Προωθήθηκε ρύθμιση σύμφωνα με την οποία επιτρέπονται οι προσφορές στα καταστήματα ένα μήνα πριν από τις εκπτώσεις. Οι προσφορές αυτές, σύμφωνα με το νόμο, θα ισχύουν για ένα δεκαήμερο και θα αφορούν το 50% των εμπορευμάτων. Σε μια δύσκολη περίοδο για το εμπόριο, αλλά και τους καταναλωτές το Υπουργείο Ανάπτυξης έχοντας ανοιχτή και καθημερινή επικοινωνία με τον Εμπορικό κόσμο και την κοινωνία πήρε αυτήν την πρωτοβουλία με στόχο να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά, αλλά και να επωφεληθούν οι καταναλωτές.

 1. Α.Δ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (6-7-09)

 

Εκδόθηκε η Αγορανομική Διάταξη υπ’ αρ. 7/2009 με την οποία κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι ισχύουσες σήμερα Αγορανομικές Διατάξεις και καταργείται η μέχρι σήμερα κωδικοποιημένη Αγορανομική Διάταξη 14/1989. Με τη νέα αυτή Διάταξη τροποποιούνται και βελτιώνονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις, εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς. Η Διάταξη αυτή υπήρξε προϊόν μακράς διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ενσωματώνει σειρά αιτημάτων τους, και επιπλέον τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά καιρούς, από το 1992 έως σήμερα, για την εναρμόνιση της ελληνικής αγορανομικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθιέρωση του καθεστώτος της ελεύθερης αγοράς με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Με τη νέα κωδικοποίηση διευκολύνονται  όλοι οι εφαρμοστές της αγορανομικής νομοθεσίας, επιχειρηματίες, ελεγκτικές υπηρεσίες, δικαστήρια αλλά και τους καταναλωτές ως προς την ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αγορανομικής νομοθεσίας.

 

 

 

 

 1. Παρέμβαση για τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων (30-7-09)

 

Παρέμβαση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχο έγινε (30-7-09) στην ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση της τροπολογίας για την αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων στο πλαίσιο του Νομοσχεδίου: Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις. Εκτός από τον νέο τρόπο τιμολόγησης των νέων φαρμάκων, καθώς και της ανατιμολόγησης των παλαιών, που θα συμβάλει αναμφίβολα στη μείωση της τιμής, προχωράμε σε γενικότερες ρυθμίσεις για τη διακίνηση των φαρμάκων στο σύνολό τους.

Με την αντικατάσταση του 2+1, η τιμή του κάθε καινούργιου φαρμάκου θα είναι ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών που υπάρχουν στα είκοσι έξι κράτη της Ε.Ε συν την Ελλάδα, δηλ. εικοσιεπτά. Αυτό προϋποθέτει ότι το φάρμακο κυκλοφορεί σε τουλάχιστον τρεις χώρες για να υπάρχει ο μέσος όρος, κάτι που δεν ίσχυε με την παλαιά ρύθμιση. Μέσα από αυτή τη ρύθμιση προσπαθούμε να κάνουμε πιο ορθολογικό το σύστημα της τιμολόγησης ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.

 

 

   Γ) Δημιουργία νέου Θεσμικού Πλαισίου

 

 

 

Παράλληλα με την καθημερινή μας δράση για αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυπταν και αφού για μήνες έγινε εξαντλητικός διάλογος με όλους τους φορείς της αγοράς δώσαμε στη δημοσιότητα δέσμη μέτρων.

 

Τα μέτρα αυτά ήταν απόρροια του προγράμματος της Ν.Δ. καθώς και όσων καταγράφηκαν από τις συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος μας ήταν να ξεπεράσουμε τις στρεβλώσεις, που υπήρχαν στην αγορά και που είχαν ως αποτέλεσμα η λειτουργία της να είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

 

Εξηγήσαμε ότι το καθένα μέτρο από μόνο του δε θα έδινε λύση και ότι χρειάζεται χρόνος, έως ότου εφαρμοστούν και δώσουν αποτέλεσμα. Για όσους εμπλέκονται με τη λειτουργία της αγοράς – ανεξαρτήτως ιδιότητας – γνωρίζουν ότι για πρώτη φορά γίνεται τέτοιας έκτασης παρέμβαση. Και τούτο γίνεται πέραν των άλλων, γιατί εκτιμήσαμε ότι αυτή η κακή, (χειρότερη, θα έλεγα, δεν έχει υπάρξει), συγκυρία μπορεί να γίνει απαρχή για εκσυγχρονισμό της αγοράς.

 

 

 

 

Οι στρεβλώσεις και κάθε τι που κρατούσε την αγορά δέσμια νοοτροπιών περασμένων δεκαετιών αποφασίσαμε ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί.

 

Εξηγήσαμε σε όλους: α) για τα προϊόντα που είναι σε διατίμηση (φρούτα, λαχανικά, παιδικές τροφές) ότι πρέπει να τηρηθούν τα ποσοστά κέρδους και για τα διακινούμενα ελεύθερα (όλα τα υπόλοιπα) ότι η ελευθερία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ασυδοσία. Αυτό  σημαίνει ότι είναι ελεύθεροι να διαμορφώνουν τα ποσοστά κέρδους. Όμως είναι υποχρεωμένοι από τώρα και στο εξής να γνωστοποιούν τα στοιχεία που προσδιορίζουν της πολιτική τους στο ΥΠΑΝ. (κοστολόγια – εκπτώσεις – συμφωνίες παροχών- πληρωμές).

 

 

Θεσμοθετήσαμε λοιπόν:

 

–         Νέο κανονισμό λειτουργίας των Οργανισμών Κεντρικών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης με τη δυνατότητα οι παραγωγοί (Συνεταιρισμοί – Ομάδες Παραγωγών) να μπορούν για όσο χρόνο θέλουν να πωλούν τα προϊόντα τους μόνοι τους μέσα στους χώρους των κεντρικών αγορών.

–         Διακίνηση αγροτικών προϊόντων με αναγραφή της τιμής στο Δελτίο Αποστολής για προστασία των παραγωγών από πιθανούς εκβιασμούς από χονδρεμπόρους.

–         Εξόφληση παραγωγών με δίγραμμες επιταγές (για ποσά πάνω από 1000 ευρώ) ή με προσκόμιση παραστατικών τράπεζας για να αποφευχθούν εικονικές τιμολογήσεις`(συνήθως υψηλότερες στα διατιμημένα προϊόντα).

–         Μητρώο Παραγωγών ανεξάρτητα εάν επιδοτούνται ή όχι για τις εκτάσεις που καλλιεργούν (ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες), από το είδος της καλλιέργειας, ώστε να «ξεχωρίσουν» οι πραγματικοί παραγωγοί και να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις ποσότητες που παράγουν – άρα και πωλούν.

–         Αναμόρφωση των λαϊκών αγορών, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι πραγματικοί δικαιούχοι αδειών, αλλά και να υπάρχει διαφάνεια για το ποιος κατέχει νοικιασμένη άδεια ή διπλή θέση και ποιος είναι πραγματικός παραγωγός.

–         Ανακοίνωση τιμών για ενημέρωση των καταναλωτών.

–         Μητρώο Συσκευαστηρίων και υποχρεωτική ετικέτα με όλα τα στοιχεία του προϊόντος.

–         Υποχρεωτική υποβολή κοστολογικών στοιχείων για προϊόντα που παράγονται από επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

–         Υποχρεωτική αναγραφή των εκπτώσεων επί των τιμολογίων και κατάθεση εντός 20 ημερών (από τη σύναψη), κάθε συμφωνίας για παροχές, για οποιοδήποτε λόγο, ώστε να διακριβωθεί η πραγματική τιμή χρέωσης.

–         Υποχρεωτική γνωστοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου των ειδικότερων συμφωνιών από όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 14Α της Α.Δ. 14/89, (Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Συνεταιριστικά Εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγείς- χονδρέμποροι και χονδρέμποροι) όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 14Α της Α.Δ. 14/89. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως και τον κάθε πελάτη τους, τόσο για το χρόνο γνωστοποίησης των ειδικότερων αυτών συμφωνιών, όσο και για το περιεχόμενό τους, κατά το μέρος που αφορά το συγκεκριμένο πελάτη. Η ενημέρωση αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίησή της στο Υπουργείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι με Νέα Αγορανομική Διάταξη οι παροχές, που προβλέπονται από τις συγκεκριμένες αυτές συμφωνίες (μεταξύ των προμηθευτών και των πελατών τους) δεν είναι νόμιμες και δεν μπορεί να γίνονται δεκτές από τα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) προς τα οποία χορηγούνται, εάν τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχουν την έγγραφη γνωστοποίηση για το περιεχόμενό τους. Η έγγραφη, δε, αυτή γνωστοποίηση θα πρέπει να επιδεικνύεται υποχρεωτικά και στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

–         Υποχρέωση παροχής τιμών με τις οποίες διακινούνται προϊόντα σε άλλες χώρες από διεθνείς ομίλους

–         Αναγραφή τιμών λιανικής με ευδιάκριτο για τον καταναλωτή τρόπο σε κάθε τεμάχιο προϊόντος ή τοποθέτηση αναγνώστη τιμών (price checkers) ένα μηχάνημα από 300τ.μ καταστήματος για να μπορεί ο καταναλωτής να ελέγχει τη τιμή πριν πάει στο ταμείο.

–         Απαγόρευση  για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο η ανάμιξη των οπωρολαχανικών με ομοειδή προϊόντα διαφορετικών ποιοτικών κατηγοριών, ποικιλιών και χωρών προέλευσης ή τόπων παραγωγής. Επίσης απαγορεύεται στους εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές να προβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανασυσκευασία των ανωτέρω προϊόντων. Επιπλέον, η  εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών από εισαγωγείς-χονδρεμπόρους και χονδρεμπόρους διενεργείται υποχρεωτικά από τις αρχικές συσκευασίες εισαγωγής ή προμήθειας ή σε συσκευασίες οικογενειακής χρήσης έως 3 κιλά με πινακίδα αναγραφής όλων των στοιχείων.

–         Υποχρεωτική αναγραφή αναλυτικών στοιχείων κατά τη λιανική πώληση κρέατος στις ετικέτες που εκδίδουν οι ζυγιστικές μηχανές (ζυγαριές), οι οποίες απαραιτήτως θα τοποθετούνται επί του πακέτου που περιέχει το προϊόν.

–         Πιστοποίηση – ενίσχυση καταναλωτικών οργανώσεων

–         Επιβολή κανόνων τεκμηρίωσης τιμών στις ενδοομιλικές συναλλαγές

–         Μεταφορά εποπτείας ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

 

Με όλα τα παραπάνω γίνεται φανερή η προσπάθεια για εξυγίανση της αγοράς. Αυτή η προσπάθεια, ασφαλώς ενοχλεί πολλούς, που θέλουν να μην αλλάξει τίποτε. Γι’  αυτό αντιδρούν (κυρίως υπογείως μια και φοβούνται την επωνυμία, όπως όλοι όσοι παρανομούν) με επιθέσεις, ακόμη και προσωπικού χαρακτήρα.

 

 

Επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και τίποτα να φοβηθούμε, συνεχίζουμε με τη σιγουριά ότι υπηρετούμε το πρόγραμμα της Ν.Δ. προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 

 

 

 

 

 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του ΥΠ.ΑΝ έχει την ευθύνη των κρατικών προμηθειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, των οποίων την ευθύνη έχει το Υπουργείο Άμυνας και τα θέματα ιατρικού εξοπλισμού των νοσοκομείων, τα οποία, από 16/6/08, ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας, οι λοιπές προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται από το ΥΠ.ΑΝ.

 

Πρέπει να επισημανθεί η σταδιακή βελτίωση επιδόσεων σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών τουλάχιστον ως προς τους ρυθμούς ολοκλήρωσης των διαγωνισμών αυτών.

 

Είναι ενδεικτικό ότι τον Οκτώβριο 2007 εκκρεμούσαν 505 διακηρύξεις στις οποίες πρέπει να προστεθούν και 62 που δημοσιεύθηκαν κατά το 2008. Τον Σεπτέμβριο 2008 εκκρεμούν 440 διακηρύξεις συνεπώς είναι προφανής η βελτίωση της ταχύτητας ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για 127 διακηρύξεις. Είναι, δε, ενδεικτικό ότι κατά την περίοδο Ιανουάριος 2008 – Σεπτέμβριος 2008, από τις 127 ολοκληρωθείσες διακηρύξεις, έχουν υπογραφεί για τις 92 οι αντίστοιχες συμβάσεις.

 

 

 

 

 

Υπάρχει, συνεπώς, αισθητή μείωση των εκκρεμοτήτων.

 

Και δεν σταματήσαμε μόνο σε αυτή την ποσοτική επιτυχία. Από τις συμβάσεις που υπεγράφησαν κατά την περίοδο Ιανουάριος 2008 – Σεπτέμβριος 2008, η λειτουργία των νέων επιτροπών εμπειρογνωμόνων, κοστολόγων, προδιαγραφών, ενστάσεων και της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών είχε ως συνέπεια να προκύψει όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο της τάξης των 1.217.000 ευρώ, από τη μείωση της αρχικής προσφοράς του αναδόχου σε σχέση με την τιμή συμβασιοποίησης της προμήθειας – μείωση που επετεύχθη μετά από επίπονη και επίμονη εργασία των ανωτέρω επιτροπών.

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ

 

Παράλληλα προωθούμε τη δημιουργία Μητρώου Προμηθειών του Δημοσίου ενώ θα δημιουργηθεί «μαύρη λίστα» όλων όσων με κάθε τρόπο προσπαθούν να υποκλέψουν δημόσια χρήματα ή να παραπλανήσουν τις υπηρεσίες.

 

Επίσης σε συνεννόηση με την ηγεσία όλων των φορέων, που διενεργούν προμήθειες μέσω  του ΥΠ.ΑΝ, προχωρούμε σε αναδιατύπωση των διακηρύξεων με πλήρη διαφάνεια ώστε να μην υπάρχει καμία ασάφεια.

 

Σημειώνεται ότι με το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07) εκδόθηκε ο νέος «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» με έναρξη ισχύος από 1/1/2008.Με το νέο κανονισμό:

α) Προβλέπονται ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού κόστους, τη διεύρυνση της συμμετοχής και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού τόσο στους κλειστούς όσο και στους ανοικτούς διαγωνισμούς.

β) Ορίζεται ο τρόπος σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων των διακηρύξεων, καθώς και της αξιολόγησης των προσφορών, ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον αντικειμενική διαγωνιστική διαδικασία.

γ) Καθιερώνεται διαφορετικό σύστημα (σε σχέση με εκείνο του Π.Δ. 394/96) υποβολής δικαιολογητικών π.χ. για την αξιολόγηση της προσωπικής κατάστασης του υποψηφίου ή του προσφέροντας απαιτείται να υποβληθεί μαζί με την προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση, ενώ τα ίδια τα δικαιολογητικά, προσκομίζονται μετά την αποστολή της ανακοίνωσης κατακύρωσης και μόνο από τον προς ον η κατακύρωση.

δ) Ορίζονται με σαφήνεια όλα τα στάδια της διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού και τάσσονται αποκλειστικές προθεσμίες μέχρι την αποπληρωμή των προμηθευτών.

 

Αξίζει να σημειωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως σήμερα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Δ. 118/07 η Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών (Α΄ Τμήμα) έχει προβεί σε σειρά ενεργειών, όπως:

 

 • Σύνταξη σχεδίων υποδειγμάτων διακηρύξεων με ενσωμάτωση των νέων συστημάτων υποβολής δικαιολογητικών για τη διευκόλυνση της Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, αλλά και αρχών.
 • Σύνταξη πρότασης έκδοσης Π.Δ. για τροποποίηση σημείων του Π.Δ. 118/07, όπου χρειάζονται διευκρινίσεις.
 • Έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου Κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2008 και σχετικής Υπουργικής Απόφασης , που αφορούν τον προγραμματισμό προμηθειών όλων των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95.
 • Έκδοση Οδηγιών – Εγκυκλίων σχετικά με θέματα που ανέκυψαν τόσο κατά την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων, όσο και κατά το μεταβατικό στάδιο.

 

Επιπλέον βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του έργου για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Προμηθειών (ΕΣΗΔΠ). Το ΕΣΗΔΠ σχεδιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λογικών υποσυστημάτων που λειτουργούν παράλληλα και αλληλεπιδραστικά και το οποίο καλύπτει τις διαδικασίες Δημοσίων Προμηθειών στο σύνολό τους.

 

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΣΗΔΠ περιλαμβάνει:

 • Πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη ή αυτοματοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο περιβάλλον της ΓΓΕ για την εκτέλεση των Δημοσίων Προμηθειών, χρησιμοποιώντας το εσωτερικό δίκτυο της Γενικής Γραμματείας και ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης του συστήματος, διαδικτυακής μορφής.
 • Αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους εξωτερικούς Φορείς (Αναθέτουσες Αρχές του Δημοσίου, Προμηθευτές, Τρίτοι Φορείς κλπ), μέσω διαδικτύου, προσφέροντας την κατάλληλη κατά περίπτωση (όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας, την ταχύτητα κλπ) πρόσβαση στο σύστημα, καθώς και ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης διαδικτυακής μορφής.
 • Ηλεκτρονική δημιουργία των εγγράφων της ΓΓΕ με τη χρήση προτύπων ηλεκτρονικών φορμών.
 • Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών από τους προμηθευτές.
 • Ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων μεταξύ ΓΓΕ και προμηθευτών.
 • Ταυτοποίηση των χρηστών με τη χρήση αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 14 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και ανάδειξη τεχνικού συμβούλου με αμοιβή 1 εκατ,. ευρώ για την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

 

Η καθυστέρηση του έργου οφείλεται σε αλλεπάλληλες δικαστικές εμπλοκές, οι οποίες πλέον έχουν ολοκληρωθεί με θετική έκβαση για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αναμένεται εντός του φθινοπώρου η καθαρογραφή των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας για την απεμπλοκή της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε η ΓΓΕ να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη του αναδόχου. Δεδομένης της καθυστέρησης αυτής, έχει ήδη υπάρξει συνεννόηση με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», το έργο να ενταχθεί και να υλοποιηθεί στη νέα προγραμματική περίοδο.