Τηλεδιάσκεψη με θέμα «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Κοινή Αγροτική Πολιτική: για μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη»

Τηλεδιάσκεψη με θέμα «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Κοινή Αγροτική Πολιτική: για μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη» διοργάνωσε το γερμανικό κοινοβούλιο στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κ. Γεώργιος Βλάχος και η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος Δρ Διονυσία Αυγερινοπούλου.
Αναφερόμενος στον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ, ο κ. Βλάχος σημείωσε ότι η Ελλάδα επικροτεί τη διατήρησή της κοντά στα επίπεδα της τρέχουσας περιόδου, 2014-2020, και στηρίζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γεωργίας που θα είναι περισσότερο καινοτόμος και αποτελεσματική. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η αυξημένη περιβαλλοντική φιλοδοξία της νέας ΚΑΠ θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρά κίνητρα για τους παραγωγούς, σημειώνοντας τον κίνδυνο για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, από την αύξηση των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων από τρίτες χώρες, τα οποία δεν παράγονται με βιώσιμο τρόπο και χωρίς τις υψηλές απαιτήσεις της Ε.Ε. για το περιβάλλον και το κλίμα. Τέλος, υπενθύμισε την αντίθεση της Ελλάδας στη διαδικασία «εξωτερικής σύγκλισης» των άμεσων ενισχύσεων προς τους αγρότες, καθόσον αυτή επηρεάζει αρνητικά την αγροτική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Αφήστε μια απάντηση